Jak získat dotaci

Chcete vědět jak se získávají dotace? Hlavní kroky celého dotačního cyklu popisujeme zde. Náš dotační průvodce Vám pomůže s těmi nejdůležitějšími.

Jak získat dotaci - krok 1

Poskytovatel dotace na svém webu vyhlásí dotační programy.

Ministerstva, státní úřady nebo i soukromí poskytovatelé pravidelně na svých stránkách zveřejňují výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Určují v nich, kdo může o dotaci žádat, co lze financovat, dokdy je nutné žádost předložit a zejména jaké podklady musí žadatel zpracovat. Nejčastěji je to podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, nebo jiný dokument, který popisuje záměr.

Jak získat dotaci - krok 2

Na MůjGrant.cz si vyberte vhodný dotační program pro váš záměr.

Naši specialisté každý den monitorují vyhlášené i připravované výzvy a vybírají z nich ty, které lze zpracovat vlastními silami bez nutnosti placení poradenské agentury. Jejich počet se neustále rozšiřuje. Pro vybrané výzvy zpracujeme přehledného dotačního průvodce, ve kterém Vám poskytneme veškeré naše poradenské know-how. Vyberte si takového průvodce, který se pro Vás hodí nejlépe. Průvodce je k dispozici zpravidla od prvního dne, kdy je možné žádosti předkládat.

Tuto část řeší průvodce mujgrant.cz
Jak získat dotaci - krok 3

V průvodci si sami zpracujete základní dokument pro podání žádosti.

Každá žádost o dotaci je vyhodnocována na základě dokumentu, který (víceméně) povinnou formou popisuje projekt. Tímto dokumentem může být podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie apod. Hodnotitelé přidělují žádosti body podle toho, jak kvalitně a přesně je tento dokument zpracován. S naším průvodcem si jej budete schopni zpracovat sami a v nejvyšší kvalitě. Zpřístupníme Vám znalosti a zkušenosti, které naši nejlepší konzultanti získávali řadu let.

Jak získat dotaci - krok 4

Sami, nebo s naší pomocí vyplníte formulář žádosti a předložíte ji.

Ještě je potřeba vyplnit formulář žádosti a přiložit některé požadované dokumenty. Všechno jste schopni připravit sami, poskytneme Vám k tomu veškeré informace. Pokud si však nebudete něčím jisti, nebo budete chtít ušetřit čas, můžete si u nás objednat vyplnění žádosti jako doplňkovou službu. Naši dotační profesionálové za Vás zpracují formulář žádosti a zkontrolují, zda je Váš záměr zpracován tak, aby získal maximum bodů při hodnocení.

Jak získat dotaci - krok 5

Počkáte na schválení dotace a pak realizujete svůj projekt.

Po předložení žádosti je nutné počkat na její vyhodnocení a schválení. Obvykle tato fáze trvá 6 měsíců. Je na vás, zda budete čekat na schválení žádosti a pak začnete realizovat projekt, nebo s ním začnete i tak. Dbejte pouze na dodržení pravidel dotačního programu. Pokud si nebudete jisti, naši konzultanti Vám s tím rádi pomůžou.
Přejeme Vám hodně úspěchů a načerpaných milionů.